Usługi projektowe i inżynieryjne

Świadczymy usługi inżynieryjne i projektowe.

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem dokumentacji

Opracowujemy dokumenty projektowe, projekty budowlane i wykonawcze oraz pełną dokumentację projektów powykonawczych.

  • przeprowadzaniem audytów

Przeprowadzamy audyty energetyczne i technologiczne, pozwalające na określenie zakresu i parametrów technologicznych oraz ekonomicznych danego przedsięwzięcia

W ramach audytu zajmujemy się: inwentaryzacją instalacji zużywających energię, oceną właściwości i potrzeb energetycznych budynku, określeniem sposobów zmniejszenia energii.

  • doradztwem inżynieryjnym i technologicznym

Analizujemy warunki i indywidualne wymagania Klienta. Pomagamy w doborze strategii implementacji technologii.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty!

Usługi projektowe i inżynieryjne