Aktualności

Poniżej zamieszczamy najnowsze informacje dotyczące naszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami.

Kierownik weryfikujący pracę


Dodano: 08.11.2023

Dnia 28.09.2023 w Częstochowie podpisaliśmy umowę na realizację zadania Budowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z wyposażeniem i wymianą sieci ciepłowniczych oraz budowa systemu kanalizacji teletechnicznej na terenie zakładu PSO MASKPOL S.A. Pracę ruszyły, sprzęty zawiezione, wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac.

Dodano: 13.11.2023

Dnia 02.10.2023 podpisaliśmy umowę REALIZACJĘ Inwestycji pt. ”Dostawa  i zabudowa odgazowywacza  próżniowego  wraz z instalacją odgazowania w budynku  Centralnej Ciepłowni w Chełmie.