OBIEKTY ENERGETYCZNE

 L.p.  Zamawiający  Termin realizacji  Nazwa zadania
8. PGNiG TERMIKA SA. Obecnie realizowany Budowa kotłowni gazowo – olejowej o mocy 45 MW wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
 9. PGNiG TERMIKA SA. 6Warszawa Obecnie realizowany Budowa maszynowni silników gazowych o mocy 12 MWel. wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w EC Pruszków
10. PRE Jedlicze z siedzibą w Jedliczu 31.12.2021 „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT” – prace w zakresie montażu mechanicznego elementów instalacji oczyszczania spalin (IOS - odsiarczanie i odpylanie).
11. Ecoenergia Spółka z o.o. 31.01.2022 „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
12. BRUK-BET Sp. z o.o. 29.08.2019 - 11.08.2020 Budowa źródła pary o łącznej maksymalnej wydajności pary 20 t/h i ciśnieniu 16 bar dla Prefabet – Łagisza wraz z dostawą kotła parowego LOOS typu UL-S z ekonomizerem i modułem przygotowania wody WSM
13. Stalprodukt S.A. 04.08.2014 - 10.12.2015  Dostawa i montaż kotła wodnego o mocy 9,6 MW dla Stalprodukt S.S. w Bochni 
14. GAMAWIND Sp. z o.o.  28.03.2014 - 30.04.2015  Dostawa i montaż kotła parowego o mocy cieplnej palnika 4,1 MW i wydajności 6 ton pary/h i kotła odzysknicowego o wydajności 2x700 kg pary/h Gamawind Sp. z o.o. w Poznaniu
15. Loos Centrum Sp. z o.o. 26.05.2017 - 12.10.2017 Wykonanie kotłowni parowej na bazie 2 kotłów UL-S 4000 o wydajności 2x3.7 t/h dla Zakładu Q-BEV w Stalowej Woli
16. Loos Centrum Sp. z o.o. 07.05.2018 - 27.07.2018 Rozładunek, zainstalowanie i uczestnictwo przy uruchomieniu kompletnej Kotłowni parowej o wydajności 1.5 t/h na terenie Aliplast Lublin
17. Loos Centrum Sp. z o.o. 25.10.2017 - 22.11.2017 Wykonanie kotłowni parowej na bazie kotła UL-S 5000 o wydajności 6.0 t/h na terenie CEDROB S.A. Oddział Zakłady Drobiarskie w Niepołomicach.
18. Loos Centrum Sp. z o.o. 11.10.2019 - 30.10.2019 Demontaż istniejącego kotła oraz montaż nowego kotła gazowego typ UT-M 24 w kotłowni zakładu COCA-COLA HBC POLSKA
19. Ferox Energy System Sp. z o.o. 28.09.2013 - 01.08.2014 Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej i AKPIA, w ramach zadania „Zabudowa agregatu prądotwórczego GE Jenbacher typ J616 2000kWe w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna”