OBIEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ

 L.p.  Zamawiający  Termin realizacji  Nazwa zadania
20. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów 14.09.2023 Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie o mocy elektrycznej 2x85 Kw.
 21. Instal Warszawa S.A  Obecnie realizowany Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”– prace w zakresie branży technologicznej: dostawa, montaż i rozruch kotłowni gazowej o mocy 500kW, dostawa, montaż i rozruch agregatu kogeneracyjnego energii skojarzonej o mocy elektrycznej 166kW i całkowitej mocy cieplnej 217 kW zasilanego biogazem w zabudowie kontenerowej 
22. Inżynieria Rzeszów S.A.  04.06.2018 - 29.09.2019 Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie w zakresie robót branży elektrycznej, AKPiA oraz sterowania, sanitarnej oraz wentylacyjnej 
23. Inżynieria Rzeszów S.A.   01.07.2017 - 31.01.2018 Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie – prace w zakresie branży elektrycznej, AKPiA oraz sterowania, dostawa, montaż i rozruch kotłowni gazowej o mocy 2 x 250 kW wraz z projektem, dostawą, montażem i rozruchem agregatu kogeneracyjnego energii skojarzonej o mocy elektrycznej 190 kW i całkowitej mocy cieplnej 217 kW zasilanego biogazem w obudowie wyciszonej SESBio prod. Energy Solutions 
24. Inżynieria Rzeszów S.A.  19.08.2016 - 27.03.2017  Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie w zakresie dostawy, montażu i rozruchu kotłowni gazowej o mocy 2 x 500kW oraz projektu, dostawy, montażu, rozruchu dwóch kogeneratorów energii skojarzonej o mocy elektrycznej 2 x 500 kW i całkowitej mocy cieplnej 2x567 kW 
25. Inżynieria Rzeszów S.A.  14.03.2018 - 24.07.2019  Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych oraz związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków sanitarnych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. wraz z kompleksową dostawą agregatu prądotwórczego 
26.  Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. 06.06.2017 - 05.09.2017  Dostawa agregatu prądotwórczego 113 kW dla zapewnienia ciągłości pracy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 
27. OŚ CZĘSTOCHOWA WARTA EKO-MTK  2018  CHP – 500 kWe
AHP – 190 kW
Chłodnia – 458 kW