Inżynier robót sanitarnych

UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE

 • 6 000 – 9 000 zł brutto / mies.

KONTRAKT B2B

 • 8 000 – 10 000 zł netto (+ VAT) / mies.
 • umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt b2b
 • pełny etat
 • specjalista (mid / regular)
 • praca stacjonarna, praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków:

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki;
 • Formułowanie zapytań ofertowy;
 • Współpraca z dostawcami;
 • Dbanie o właściwą i terminową realizację zleceń, umów;
 • Nadzór nad realizacją robót w oparciu o dokumentację techniczną i harmonogramy, koordynacja robót;
 • Konsultacje, prowadzenie i rozliczanie prac firm podwykonawczych oraz dostaw wg zawartych umów;
 • Weryfikacja dokumentacji, sporządzanie zestawień materiałowych (przedmiary, obmiary) oraz ewidencja kart materiałowych;
 • Kompletowanie certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych;
 • Organizacja i prowadzenie gospodarki materiałowej na budowie oraz przygotowanie zapytań materiałowych oraz zamówień;
 • Organizacja materiałów bieżących niezbędnych do realizacji projektu;
 • Wykonanie i aktualizacja harmonogramów realizacji robót, rozruchów, dostaw urządzeń ;
 • Przygotowywanie raportów z postępu prac oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych w trakcie realizacji projektu;
 • Działania interwencyjne w przepadku opóźnień;
 • Przygotowywanie kalkulacji prac zamiennych i dodatkowych;
 • Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP przez podległych pracowników;
 • Prowadzenie ewidencji pracy podległych pracowników.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • wiedza praktyczna.

To oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilną pracę w młodym, przyjaznym środowisku,
 • liczne wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Benefity:

 • dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • kawa / herbata,
 • parking dla pracowników,
 • możliwość uzyskania uprawnień.