Menu

kreski logo

Realizowanie kontraktów w formule EPC.

Energy Solutions to doświadczony i odpowiedzialny partner biznesowy oferujący kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Każdej realizacji zapewnia najwyższe standardy usług w wymiarze koncepcyjnym oraz wykonawczym.

Realizowanie kontraktów w formule EPC dla sektora Przemysłu.

Energy Solutions jest wykonawcą nowych obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego w formule EPC. Zapewnia profesjonalną obsługę inwestycji dla najbardziej wymagających klientów sektora przemysłowego.

Realizowanie kontraktów w formule EPC dla sektora Ochrony Środowiska.

Energy Solutions zapewnia inwestorowi obsługę innowacyjnych przedsięwzięć proekologicznych w skali całego kraju.Przyszłość inwestycji to przede wszystkim łączenie technologi efektywnościowych z odnawialnymi źródłami energii.

Realizowanie kontraktów w formule EPC dla sektora Energetyki.

Jako doświadczony partner sektora energetycznego, Energy Solutions skutecznie zarządza dużymi projektami inwestycyjnymi. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom Energy Solutions jest w stanie osiągnąć oszczędność energii na poziomie od 30 do 70 procent.

Realizowanie kontraktów w formule EPC dla sektora Górnictwa.

Energy Solutions świadczy specjalistyczne usługi w zakresie wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego i ropy naftowej oraz branży paliwowej. Wysokie kompetencje zespołu inżynierów potwierdzają posiadane uprawnienia, które zapewniają spełnienie szeregu wymogów stawianych przez specyficzne uwarunkowania branży.

Kompetencje

Wszechstronne doświadczenie i kompetencje pozwalają firmie Energy Solutions efektywnie wykonywać kompleksowe realizacje dla inwestorów oraz zapewnić pewną obsługę projektów w formule EPC.

Energy Solutions to sprawdzony partner w obsłudze inwestycji.

0 mln zł
WARTOŚĆ PROJEKTÓW NAD KTÓRYMI PRACOWAŁA FIRMA I JEJ PRACOWNICY
0 km
UŁOŻONYCH KABLI
0 MV
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAINSTALOWANYCH UKŁADÓW
0 MV
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ENERGII CIEPLNEJ ZAINSTALOWANYCH UKŁADÓW

Lista realizacji

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach
Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

Kopalnia soli w Wieliczce

Górnictwo

Kopalnia soli w Wieliczce

Górnictwo

Kopalnia Soli w Wieliczce
Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.
Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach
Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

Kopalnia soli w Wieliczce

Górnictwo

Kopalnia soli w Wieliczce

Górnictwo

Kopalnia Soli w Wieliczce
Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.
Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

Kopalnia soli w Wieliczce

Górnictwo

Kopalnia Soli w Wieliczce
Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.
Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach
Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

ochrona środowiska

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

PRZEMYSŁ

Elektrociepłownia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

ENERGETYKA

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

górnictwo

Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.