OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 L.p.  Zamawiający  Termin realizacji  Nazwa zadania
28. Fundacja Lux Veritatis Obecnie realizowany Wykonanie węzłów cieplnych dla obiektów Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz WSKSiM w Toruniu
 29. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 12.12.2022 Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, zlokalizowanego w Gminie Krzeszowice, Obręb: Miękinia
30. Fundacja Lux Veritatis 18.06.2019 - 31.08.2020 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla tężni solankowych o parametrach:
Tężnia Południowa: długość 54.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m
Tężnia Północna: długość 33.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m
31. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Władysława Biegańskiego Łódź 14.04.2016 - 10.02.2017 Budowa jednostki trigeneracyjnej wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu w skojarzeniu wraz z niezbędna infrastrukturą elektroenergetyczną i sterowniczą, w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi CHP MOC 140KW AHP MOC 110 KW