POZOSTAŁE OBIEKTY

 L.p.  Zamawiający  Termin realizacji  Nazwa zadania
32. Van Pur S.A. Oddział w Rakszawie  12.04.2018 - 25.05.2018 Wykonanie rozbudowy maszynowni chłodniczej i instalacji glikolu na terenie VAN PUR S.A. Oddział w Rakszawie 
 33. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana
Branice 
17.10.2017 - 15.12.2018 Robota budowlana- przebudowa rozdzielnicy RGNN wraz z wymianą transformatora i agregatu prądotwórczego oraz modernizacja budynku rozdzielni w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach II  
34. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  19.07.2017 - 27.09.2017 Modernizacja urządzeń rozdzielni głównej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
35. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Jarosław  15.05.2018 - 31.08.2018 Robota budowlana- zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu- wykonanie zastępczego źródła zasilania na wypadek szczególnych zagrożeń podczas klęsk żywiołowych 
36. Elektrobudowa S.A. Warszawa  22.10.2014 - 24.07.2015 Wykonanie robót związanych z przebudową układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Siekierki 
37. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  01.07.2016 - 01.01.2017 Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w Gminie Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczu w Gminie Łodygowice-Kontrakt nr 22-2 
38. Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Wrocław  12.02.2016 - 29.04.2016 Rozbudowa istniejącego układu zasilania średniego napięcia 20 kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej R-4021 zlokalizowanej w budynku technicznym w nowym szpitalu wojewódzkim przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu 
39. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Warszawa 
10.06.2016 - 19.08.2016 Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – Etap II – znak ZZT/01/216 
40.  Mixit Sp. z o.o. Gdynia 15.10.2015 - 31.12.2015 Budowa Farmy Wiatrowej Paterek o mocy 5,95MW 
41. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  27.10.2015 - 11.12.2015 Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – montaż agregatu prądotwórczego jako elementu zasilania rezerwowego 
42. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYS-TEM S.A. 
 09.01.2015 - 18.09.2015 Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław II 
43. Elektrobudowa SA w Katowicach,
Oddział Spółki RWE 
08.07.2015 - 14.08.2015 Szafa sterownika PLC dla sterowania i monitorowania rozdzielnic RDA i RDB 
44. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. 
29.12.2014 - 18.09.2015 Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław II- roboty budowlane” 
45. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja   17.11.2014 - 07.01.2015 Wymiana rozdzielni niskiego napięcia w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" 
46. Kopalnia Soli Wieliczka  03.11.2014v - 17.08.2015 Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną – dostawa, montaż i rozruch centrali wentylacyjnej nawiewnej V=90’000m3/h współpracującej z adsorpcyjnymi rotorowymi osuszaczami powietrza; dostawa, montaż i rozruch agregatów wody lodowej opartej na sprężarkach Turbocor o mocy chłodniczej 2x794kW; prace ogólnobudowlane i instalacyjne 
47. Szpital Specjalistyczny w Jaśle  07.10.2014 - 15.12.2014 Wykonanie zastępczego źródła zasilania dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na wypadek szczególnych zagrożeń podczas klęsk żywiołowych 
48.  Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o. 03.07.2014 - 30.09.2014 Wykonanie prac instalacyjnych dotyczących budowy ogrzewania i nawilżania tuneli naparzalniczych na hali produkcyjnej w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych STRUNBETw Bogumiłowicach” 
49.  Elektromontaż Rzeszów S.A. 04.04.2014 - 19.12.2014 Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji frezarki wzdłużnej IMA na ciągu postformingu dla Kronospan Mielec Sp. z o.o. 
50. Elektromontaż Rzeszów S.A.  15.02.2013 - 30.09.2014 Modernizacja instalacji do produkcji podłogi panelowej” na obiekcie Kronospan Mielec Sp. z o.o. 
51. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.  04.02.2014 - 16.05.2014 Stworzenie systemu transportowego do odbioru słupów z rolotoku 
52.  ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.  09.10.2013 - 27.12.2013 Dokończenia montażu oraz uruchomienie zintegrowanego systemu do spawania laserowego słupów oświetleniowych. 
53. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.  09.10.2013 - 02.12.2013 „Modernizacji układu bezpieczeństwa maszyny do spawania i cięcia laserowego”. 
54. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ –SYSTEM S.A. 
26.09.2012 - 27.12.2012  Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław 
55. VALEO Autosystemy Sp. z o.o.  11.08.2012 - 12.08.2012  Przegląd kompleksowy urządzeń SN i NN dla zakładu zlokalizowanego w Skawinie. 
56. ELEKTROWNIE WIATROWE KAROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   10.05.2012 - 1.12.2012 Roboty budowlane związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW”, składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW, zlokalizowanej w obrębie m. Glińsk. 
57. Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  1999 - 2000  Dokumentacja Wykonawcza branży ciepłowniczej, wentylacyjnej, instalacyjnej, elektrycznej oraz automatyka i sterowanie dla przedsięwzięcia „Modernizacja kotłowni wodnoparowej i stacji paliwa płynnego”