Obsługa inwestycji związanych z ekologią

Zapewniamy obsługę inwestycji związanych z ekologią w skali całego kraju. Jesteśmy nastawieni na łączenie technologii efektywnościowych z odnawialnymi źródłami energii.

Obsługę inwestycji realizujemy we współpracy z uznanymi specjalistami, co daje gwarancję wypełnienia wszystkich założeń. Nasze działania obejmują nie tylko realizację inwestycji w formule EPC, ale także kontrolę wszystkich aspektów środowiskowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz prawnych.

Obiekty związane z termicznym unieszkodliwieniem odpadów, ochroną środowiska i gospodarką wodno-kanalizacyjną

Obsługę inwestycji realizujemy we współpracy z uznanymi specjalistami, co daje gwarancję wypełnienia wszystkich założeń. Nasze działania obejmują nie tylko realizację inwestycji w formule EPC, ale także kontrolę wszystkich aspektów środowiskowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz prawnych.

W sektorze ochrony środowiska realizujemy prace związane z:

  • budową, modernizacją i rozbudową biogazowi rolniczych;
  • budową, modernizacją i rozbudową obiektów w obszarze gospodarki odpadami, takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, przepompownie ścieków;
  • budową, modernizacją i rozbudową obiektów w sektorze utylizacji i składowania odpadów – suszarni i spalarni odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów.

 

Zapraszamy do kontaktu i do nawiązania współpracy z naszą firmą!