CIEPŁOWNIE GEOTERMALNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 L.p.  Zamawiający  Termin realizacji  Nazwa zadania
1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — KONIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Obecnie realizowany  Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie w zakresie:
Zadanie I — Budowa Ciepłowni Geotermalnej o mocy 8.1 MW wraz z infrastrukturą
 2. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Obecnie realizowany  Budowa Ciepłowni geotermalnej w Kole, wykorzystującej istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 o mocy 11.3 MW. 
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Sieradz  Obecnie realizowany  „Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej O MOCY 2,2 MW Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2" - w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu" – w formule „zaprojektuj i wybuduj" 
4. Geotermia Toruń Sp. z o.o. 2018 - 2022  Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG- 2 wraz z dostawą 2 kotłów LOOS Unimat UT-M 50 o mocy 10 MW oraz 1 kotła LOOS Unimat UT-M 8 do napędu 2 wysokosprawnych absorpcyjnych bromolitowych pomp ciepła typu HS80B TP oraz HS60D TP prod. Thermax o mocy 8 MW I 6 MW. 
5. Geotermia Toruń Sp. z o.o. 2020 - 2021 Modernizacji istniejącej stacji filtrów i pompowni zatłaczającej solankę geotermalną do otworu TG-2
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. 14.09.2017 - 30.09.2018 Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej o instalację sprężarkowej pompy ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną – ETAP 1
7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. 23.06.2017 - 06.12.2017 Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu