Menu

Optymalizacja rozwiązań

Energy Solutions jest odpowiedzialnym partnerem dla klientów również w obszarze optymalizacji procesów energetycznych.

Firma prowadzi działania służące promocji i rozwojowi systemów zarządzania energią oraz systemów audytów energetycznych. Faktem jest, że większość mocy zużywanej do produkcji energii wciąż nie jest na nią przetwarzana. Istotne jest więc zabezpieczenie potrzeb inwestora w połączeniu z obniżeniem kosztów produkcji. To dziś kluczowe wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki.

Planując określone obszary inwestycji w oparciu o odpowiednią analizę i monitoring można regulować pobór energii i jej zużycie oraz zaprojektować odzysk energii w procesach przemysłowych. W ten sposób ograniczamy także koszty mocy zamówionej.

Optymalizacja w zakresie energetyki cieplnej przedsiębiorstw

Oferta Energy Solutions to również usługi w zakresie wykonania koncepcji, projektów i realizacji inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury cieplnej przedsiębiorstw (instalacje ciepłownicze, chłodnicze, wentylacja, budynków użyteczności publicznej (szpitale, budynki biurowe)i zakładów produkcyjnych (hale produkcyjne, zakłady przemysłowe, kopalnie.

Firma podejmuje działania mające za zadanie poprawić efektywność energetyczną i oszczędność energii, poprzez wdrażanie nowoczesnych, wysokosprawnych, a niekiedy nawet bardzo innowacyjnych rozwiązań.

W zakres ten wchodzi:

Analiza warunków oraz indywidualnych wymagań Klienta;

Pomoc w doborze strategii implementacji technologii;

Specjalistyczne i pełne doradztwo w w/w branżach;

Wsparcie technologiczne;

Szacunek ograniczenia ryzyka wobec podjęcia niewłaściwych decyzji skutkujących stratami finansowymi lub brakiem oczekiwanych korzyści;

Kalkulacja przewidywalnych całkowitych kosztów posiadanych rozwiązań.

Zrealizowane projekty

Szpital Powiatowy w Mielcu

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.

Stalprodukt S.A. w Bochni

Budowa pod klucz wodnej kotłowni o mocy 9,5 MW, opalanej gazem ziemnym, wraz z przyłączami technologicznymi i budynkiem, na terenie zakładu Stalprodukt S.A. w Bochni, wykonana w ramach modernizacji infrastruktury cieplnej zakładu.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach

Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dotyczących budowy ogrzewania i nawilżania tuneli naparzalniczych na hali produkcyjnej w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach.

Optymalizacja w zakresie zużycia energii elektrycznej

Celem optymalizacji sieci energetycznych jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, czego bezpośrednim efektem są korzyści finansowe oraz ekologiczne. Proces ten jest jednak złożony, wymaga profesjonalnego podejścia oraz odpowiednich narzędzi pomiarowych. W tym zakresie Energy Solutions zapewnia swoim klientom sprawdzone rozwiązania i dostarcza w pełni kompleksowe usługi.

Optymalizacja sieci energetycznych składa się z kilku etapów:

1. Wstępna ocena – określenie obecnego stanu sieci energetycznych

2. Analiza techniczno-energetyczna – wykonanie pomiaru aktualnych parametrów oraz zbadanie realnych potrzeb energetycznych

3. Audyt energetyczny – przedstawia konkretne rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej bądź usprawnienie funkcjonowania sieci, np. poprzez stworzenie nowych rozkładów obciążeń i propozycję nowych węzłów sieci.

Po wykonaniu powyższych zadań rozpoczyna się proces wdrożenia energooszczędnych rozwiązań.

Korzyści z optymalizacji sieci energetycznych

Optymalizacja sieci energetycznych niesie ze sobą wiele korzyści, do których zaliczamy przede wszystkim:

1. Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej

2. Zmniejszenie ryzyka związanego z przestojami w produkcji bądź awariami

3. Obniżenie emisji CO2

Zrealizowane projekty

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

Szpital Powiatowy w Mielcu

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.

Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

Optymalizacja poprzez wymianę układów sterowania w zakresie wzrostu efektywności pracy i obniżenia kosztów

Wyposażając instalacje w nowe układy sterowania otrzymujemy stabilne, mniej zawodne oraz bardziej przyjazne w programowaniu algorytmy procesowe. Nowe narzędzia oraz systemy w znaczącym stopniu skracają cykle technologiczne, pozwalając na wzrost mocy produkcyjnej. W ogólnym rozrachunku otrzymujemy więcej i szybciej.

Pomimo iż na pierwszy rzut oka zakup nowych układów sterowania może wydawać się drogi i nieopłacalny, w rzeczywistości taka inwestycja pozwoli na zwrot zainwestowanych pieniędzy. Umożliwia także przyszły rozwój instalacji (linii produkcyjnej), wprowadzając dalsze, innowacyjne rozwiązania, które obecnie, w coraz bardziej zawrotnym tempie, stają się standardami. Kompetencje kadry Energy Solutions pozwalają przedstawić inwestorowi kompleksowe rozwiązania w tym obszarze.

Główne korzyści wynikające z wprowadzenia nowych układów sterowania:

1. Wzrost niezawodności instalacji.

2. Zwiększenie kontroli nad produkcją.

3. Zwiększenie efektywności produkcji.

4. Zmniejszenie kosztów energii.

Zrealizowane projekty

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dla systemu transportowego do odbioru słupów z rolotoku dla Elektromontaż Rzeszów SA.

Elektromontaż Rzeszów S.A.- Zespół Budów w Mielcu

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji frezarki wzdłużnej IMA na ciągu postformingu dla Kronospan Mielec Sp. z o.o.

IZO-BLOK w Chorzowie

Wykonanie projektów branży technologicznej i elektrycznej kotłowni parowej 8,3 t/h, 10 bar i bloku kogeneracji 400kW.