Menu

Górnictwo

Energy Solutions świadczy specjalistyczne usługi w zakresie wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego i ropy naftowej oraz branży paliwowej. Oferuje obsługę projektową i realizuje inwestycje budowy nowych obiektów wraz z infrastrukturą oraz modernizację już istniejących. Firma łączy wiedzę i doświadczenie wymagane dla tego sektora z nowatorskim podejściem przy zachowaniu ścisłych zasad bezpieczeństwa. Wysoki poziom kompetencji zespołu inżynierów potwierdzają posiadane uprawnienia, które zapewniają spełnienie szeregu wymogów stawianych przez specyficzne uwarunkowania branży.

Oferta obejmuje szeroką gamę usług w zakresie projektowania, doboru technologii, montażu a także serwisowania instalacji oraz urządzeń.

Zakres usług:

wykonanie niezbędnych demontaży i montaży instalacji

wykonanie robót związanych z zabudową i uruchomieniem instalacji,

przeprowadzenie prób,

sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania i przeprowadzenie szkoleń,

serwis instalacji w okresie gwarancyjnym.

Przykładowa realizacja

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka.

Case study

Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.

Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

 

Kopalnia soli w Wieliczce

górnictwo

Zrealizowane projekty

KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

ELEKTROWNIE WIATROWE KAROR SP. Z O.O.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław.

GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie.