Dofinansowania na projekty

Flaga Unii EuropejskiejRealizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi układami poligeneracyjnymi”.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjnosci naszej firmy poprzez usługi badawczej, która polega na opracowaniu i wykonaniu prototypu innowacyjnego systemu sterowania modułami poligeneracyjnymi, tj. układami produkcji ciepła, chłodu i prądu w skojarzeniu, wraz z magazynami chłodu.

Planowane efekty to wytworzenie i wprowadzenie na rynek produktu, który przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszej oferty. Najważniejszymi zaletami innowacyjnego produktu są: modułowość, łatwa obsługa i monitoring pracy, zmniejszone koszty eksploatacji instalacji, uniwersalność, kompaktowość, bezpieczeństwo, zwiększona żywotność, mobilność, ergonomia oraz  prosta budowa.

Wartość projektu: 239 850,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 165 750,00 PLN

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Energy Solutions sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Innowacyjny system magazynowania chłodu wykorzystujący ciepło przemian fazowych wody, dedykowany do współpracy z poligeneracyjnym systemem SES (Smart Energy System) firmy Energy Solutions” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynku tj. innowacyjnego systemu magazynowania chłodu wykorzystującego ciepło przemian fazowych wody, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku krajowym, jak również zagranicznym.

Planowane efekty: efektem realizacji usługi będzie innowacja produktowa – Wnioskodawca zamierza wdrożyć opracowane rozwiązanie do produkcji i sprzedaży. Wnioskodawca dzięki realizacji projektu odniesie wiele korzyści, m.in.:

  • dywersyfikacja oferty produktowej oraz poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu,
  • dostosowanie oferty zarówno do potrzeb rynkowych, jak i potrzeb indywidualnych Klientów,
  • poszerzenie grona dotychczasowych klientów,
  • rozłożenie ryzyka spadku sprzedaży na więcej produktów (większa stabilność Firmy),
  • zwiększenie możliwości sprzedażowych,
  • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,
  • wzmocnienie wizerunku innowacyjnej firmy jako przedsiębiorstwa tworzącego nowe, efektywne i ekologiczne rozwiązania.

 

Wartość projektu: 475 542,60 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 328 627,00 PLN