Menu

Dofinansowanie

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”

Energy Solutions sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi układami poligeneracyjnymi”

Cel projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Energy Solutions sp. z o.o. poprzez zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu i wykonaniu prototypu innowacyjnego systemu sterowania modułami poligeneracyjnymi, tj. układami produkcji ciepła, chłodu i prądu w skojarzeniu, wraz z magazynami chłodu.

Planowane efekty: wytworzenie i wprowadzenie na rynek produktu, który przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności oferty firmy. Podstawowe cechy i jednocześnie zalety innowacyjnego produktu, poprawiające jego atrakcyjność, to: modułowość, łatwa obsługa i monitoring pracy, zmniejszone koszty eksploatacji instalacji, uniwersalność, kompaktowość, bezpieczeństwo, zwiększona żywotność, mobilność, ergonomia, prosta budowa.

Wartość projektu: 239 850,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 165 750,00 PLN

unia dofinansowanie

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Energy Solutions sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Innowacyjny system magazynowania chłodu wykorzystujący ciepło przemian fazowych wody, dedykowany do współpracy z poligeneracyjnym systemem SES (Smart Energy System) firmy Energy Solutions” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynku tj. innowacyjnego systemu magazynowania chłodu wykorzystującego ciepło przemian fazowych wody, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku krajowym, jak również zagranicznym.

Planowane efekty: efektem realizacji usługi będzie innowacja produktowa – Wnioskodawca zamierza wdrożyć opracowane rozwiązanie do produkcji i sprzedaży. Wnioskodawca dzięki realizacji projektu odniesie wiele korzyści, m.in.:

  • dywersyfikacja oferty produktowej oraz poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu,

  • dostosowanie oferty do potrzeb rynkowych, jak i potrzeb indywidualnych Klientów,

  • zwiększenie grona dotychczasowych klientów,

  • rozłożenie ryzyka spadku sprzedaży na więcej produktów (większa stabilność Firmy),

  • zwiększenie możliwości sprzedażowych,

  • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,

  • wzmocnienie wizerunku innowacyjnej firmy, tworzącej nowe, efektywne i ekologiczne rozwiązania.

Wartość projektu: 475 542,60 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 328 627,00 PLN

Energy Solutions

„Budowa i wyposażenie laboratorium Energy Solutions Sp. z o.o.” projekt realizowany w ramach działania 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pt. „Budowa i wyposażenie laboratorium Energy Solutions sp. z o.o.” realizowany będzie przez okres 17 miesięcy od 01.11.2019 r. do 31.03.2021 r.

W ramach projektu utworzony zostanie nowy budynek laboratorium B+R oraz zakupiona zostanie infrastruktura badawcza niezbędna do przeprowadzenia prac B+R, których efektem będą dwie innowacje produktowe:

1/ Innowacyjny Moduł Magazynu Chłodu z wykorzystaniem tworzyw polimerowych i stopów metali kolorowych do współpracy z modułami produkcji energii chłodniczej, cieplnej i energetycznej,

2/ Algorytm sterowania systemu ładowania i rozładowania Modułu Magazynu Chłodu dla rodzaju akumulacji (pełnej, częściowej i z limitem wydajności) we współpracy z systemami poligeneracyjnymi.

Efekty prac B+R zostaną wdrożone do własnej działalności Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji nowych modułów. Realizacja projektu zapewni dalszy rozwój spółki oraz wpłynie znacząco na jej konkurencyjność. W wyniku realizacji projektu utworzony zostanie 1 nowy etat B+R. Projekt wywrze pozytywny wpływ na polityki horyzontalne, w szczególności zaś na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu: 3 278 549,95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 383 306,89 PLN

unia dofinansowanie