Projekt Unijny
MENU

Sektory

Case study

Wykonanie robót budowlanych dla tężni solankowych

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla tężni solankowych o parametrach:

Tężnia Południowa: długość 54.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m

Tężnia Północna: długość 33.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m

 

 

 

 

Tężnie

Ochrona środowiska

Zrealizowane projekty

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej  dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

Elektrociepłownia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej  dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.