Projekt Unijny
MENU
 • energy solutions
 • przemysł
 • ochrona środowiska
 • energetyka
 • górnictwo
 • Kompetencje

  Wszechstronne doświadczenie i kompetencje pozwalają firmie Energy Solutions efektywnie wykonywać kompleksowe realizacje dla inwestorów oraz zapewnić pewną obsługę projektów w formule EPC.

  Energy Solutions to sprawdzony partner w obsłudze inwestycji.

  600 mln zł

  Wartość projektów nad którymi pracowała firma i jej pracownicy

  1 000 km

  Ułożonych kabli

  250 MW

  Łączna wartość energii elektrycznej zainstalowanych układów

  140 MW

  Łączna wartość energii cieplnej zainstalowanych układów

  Lista realizacji

  Kopalnia soli w Wieliczce

  Górnictwo

  Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.

  Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

  Zobacz case study

  Lista realizacji

  Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

  Przemysł

  Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

  Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

  Zobacz case study

  Lista realizacji

  Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

  Ochrona środowiska

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

  Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach
  Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

  Zobacz case study
  Ochrona środowiska

  Gamawind Sp. z o.o.

  Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej  dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

  Przemysł

  Elektrociepłownia

  Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

  Energetyka

  Gamawind Sp. z o.o.

  Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej  dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

  Górnictwo

  Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

  Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.