Realizacja inwestycji w formule EPC

Energy Solutions to doświadczony i odpowiedzialny partner biznesowy oferujący kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Każdej realizacji zapewnia najwyższe standardy usług w wymiarze koncepcyjnym oraz wykonawczym.

Dzięki doświadczeniu, sprawdzonemu know – how i zaawansowanym możliwościom technicznym firma podejmuje się realizacji nawet najtrudniejszych projektów. Wiedza i kompetencje kadry gwarantują pewność i sukces w realizacji inwestycji klientów.

Przykładowa realizacja

Budowa pod klucz wodnej kotłowni o mocy 9,5 MW, opalanej gazem ziemnym, wraz z przyłączami technologicznymi i budynkiem, na terenie zakładu dla przemysłu ciężkiego przetwórstwa stali.

Wykonawca w formule EPC

Energy Solutions realizuje inwestycje jako wykonawca w formule EPC. Ta formuła odpowiada na potrzebę kompleksowej obsługi klientów, zwłaszcza przy dużych projektach inwestycyjnych. W ten sposób firma staje się partnerem w realizacji inwestycji. W ramach projektu Energy Solutions oferuje wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej branży.

Od początku inwestycji firma prowadzi pełny nadzór nad kolejnymi etapami wykonywanych prac. Uzgadnia, projektuje, wykonuje i uruchamia poszczególne obiekty oraz instalacje. Jedynie tak kompleksowe podejście do zadania jest w stanie zagwarantować precyzyjne wykonanie całej inwestycji na najwyższym poziomie i zgodne z oczekiwaniami inwestora.

Każdy z przeprowadzonych przez Energy Solutions kontraktów pod klucz, dopasowany został do indywidualnych wymagań inwestora.

Firma wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na kompleksową realizację projektów, zwłaszcza z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających inwestorowi wymaganą skalę oszczędności podczas eksploatacji obiektów. Przeprowadzenie takich inwestycji w odpowiedni i przemyślany sposób zapewnia znaczące i policzalne zyski wynikające z ograniczenia zużycia energii.

Nadzór budowlano - administracyjny nad kompleksową obsługą inwestycji

W ramach obsługi inwestycji Energy Solutions zapewnia właściwy przebieg oraz całościową koordynację prac w wielu obszarach inwestycji jednocześnie. Oferuje inwestorowi komfort w postaci profesjonalnie zorganizowanego procesu budowy oraz wsparcia merytorycznego.

Współpraca z inwestorem trwa aż do zakończenia inwestycji oraz przekazania obiektu do użytkowania.

Oferta serwisu

Energy Solutions świadczy specjalistyczne usługi serwisowe, głównie w instalacjach przemysłu elektroenergetycznego.

Przeprowadza przeglądy, naprawy oraz pomiary elektryczne na życzenie indywidualnych klientów. Załogę serwisową stanowią wykwalifikowani pracownicy posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia energetyczne oraz odpowiednie doświadczenie.

W ofercie serwisu znajdują się:

Instalacje elektryczne:

usuwanie awarii instalacji elektrycznych

naprawa i wymiana uszkodzonych urządzeń

lokalizacja uszkodzeń instalacji

przegląd instalacji, urządzeń elektrycznych i AKPiA

pomiary kontrolne

serwis, obsługa i konserwacja stacji TRAFO

analiza jakości energii elektrycznej

dobór baterii kondensatorów

pomiary termowizyjne

pomiary instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

wykonanie prób i badań pomontażowych rozdzielnic i instalacji zgodnie z normą PN-E-04700

sprawdzenie i programowanie zabezpieczeń SN,

Wentylacja, klimatyzacja:

przeglądy okresowe – gwarancyjne i pogwarancyjne instalacji i urządzeń

bieżące utrzymanie, naprawy oraz konserwacje instalacji i urządzeń

kontrolę pracy układów automatyki, urządzeń kontrolno – pomiarowych oraz poprawności działania układów zabezpieczeń instalacji i urządzeń

pomiary skuteczności osuszania powietrza

Linie technologiczne:

kompleksowa kontrola funkcjonalności linii technologicznych pod kątem: elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym, ideowym, sterowania

przeprowadzanie archiwizacji i kopii zapasowych oprogramowania sterowników oraz paneli HMI

wykonanie pełnej diagnostyki sterowników PLC oraz urządzeń wykonawczych AKP

Wsparcie technologiczne:

agregaty prądotwórcze, kogeneracja:

przeprowadzenie oceny stanu technicznego użytkowanych agregatów prądotwórczych, kogeneracyjnych

usługi z zakresu doradztwa serwisowo eksploatacyjnego w tym: przygotowanie raportów z przeglądów okresowych i dodatkowych oraz opracowanie zaleceń eksploatacyjnych

wykonanie okresowych przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych (diesel, gaz)

firma oferuje stały nadzór techniczny agregatów prądotwórczych oraz modułów CHP w zakresie naprawy bieżących awarii, usunięcia usterek oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych

przeprowadzanie modernizacji systemów zasilania awaryjnego polegające na wyposażaniu agregatów prądotwórczych w systemy automatycznego rozruchu oraz zabudowie rozdzielni w układy Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR)

Z zakresu kotłowni oferta obejmuje:

przeglądy okresowe – gwarancyjne i pogwarancyjne kotłowni przemysłowych (kotłów parowych, wodnych, instalacji technologicznych)

bieżące utrzymanie, naprawy oraz konserwacja kotłów oraz instalacji technologicznych

kontrola pracy układów automatyki, urządzeń kontrolno – pomiarowych oraz poprawności działania układów zabezpieczeń instalacji i urządzeń kotłowych