Menu

Projekty i rozwiązania inżynieryjne

Oferta Energy Solutions to także profesjonalne dokumentacje projektowe. Począwszy od koncepcji, przez projekty budowlane i wykonawcze, aż po pełną kompletację dokumentacji powykonawczych potrzebnych do realizacji inwestycji. Indywidualny dobór najwyższej jakości urządzeń i rozwiązań energetycznych oraz elektroenergetycznych dla poszczególnych obszarów inwestycyjnych to klucz do sukcesu.

Przykładowa realizacja

Wykonanie projektu wykonawczego w technologii kotłowni parowej 8t/h, 10 bar, wraz z układem kogeneracyjnym i odzyskiem ciepła.

Opracowywanie projektów technologicznych, budowlanych i wykonawczych

Wykonujemy dokumentacje projektowe począwszy od koncepcji, przez projekty budowlane i wykonawcze aż po kompletacje dokumentacji powykonawczych we wszystkich branżach koniecznych do całościowej realizacji inwestycji, związanych z wykonywaniem nowych oraz modernizacji istniejących obiektów i instalacji.

Opracowywane przez nas dokumentacje sporządzane są dla każdego tematu inwestycyjnego indywidualnie, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i wymagania obiektu, budżet, wymagania oraz dodatkowe życzenia klienta. Dla wykonanych przez nas projektów świadczymy również usługi związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowych i ewentualnych innych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji.

Ponadto oferujemy indywidualny dobór najwyższej jakości urządzeń i rozwiązań energetycznych oraz elektroenergetycznych dla poszczególnych tematów inwestycyjnych. Dobór jest realizowany w ramach wykonywanych dokumentacji i koncepcji oraz na życzenie, w konsultacji z klientem.

W naszych projektach główny nacisk kładziemy na stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych i instalacyjnych, podnoszących energooszczędność obiektów nowych lub modernizowanych.

Zakres obsługi:

projekty podstawowe, koncepcje,

projekty budowlane wielobranżowe (z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie)

projekty wykonawcze (dot. części architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej, AKPIA, instalacyjnej)

uzgodnienia p-poż, BHP, Ochrona środowiska

dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploatacji.

Dobór rozwiązań i urządzeń

Energy Solutions posiada doświadczenie poparte realizacją złożonych inwestycji oraz wiedzę o tym jak ważny jest odpowiedni wybór rozwiązań już na etapie planowania i projektowania. Pozwala to w późniejszej fazie na szybkie i precyzyjne dobranie właściwych urządzeń i materiałów.

To podstawa prawidłowego funkcjonowania obiektu, warunkująca zwrot poniesionych nakładów na inwestycję i eliminację ryzyka nieplanowanych modernizacji.