Menu

Technologie

Energy Solutions to innowatorskie rozwiązania technologiczne na skale europejską, wykorzystywane przede wszystkim do modernizacji a także nowo projektowanych instalacji przemysłowych i energetycznych.

Indywidualne podejście z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz uwag użytkowników, pozwala nam dostosować projekty do potrzeb i wymagań inwestora.

Wysoka kultura organizacji pracy i zespół wykwalifikowanych inżynierów, wykorzystujących najlepsze dostępne technologie projektowania, to gwarancja wykonania dokumentacji na najwyższym poziomie, zgodnej z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

Technologie stosowane przez nas przy planowaniu i w realizacji inwestycji to zbiór dedykowanych rozwiązań i zarazem szereg informacji o kompleksowym wymiarze oferty Energy Solutions.

Elektroenergetyka
i AKPiA

Działalność Energy Solutions obejmuje bardzo szeroki zakres usług dla rynku elektrycznego i elektroenergetycznego. Projekty firmy oparte są na sprawdzonych rozwiązaniach, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych dla stosowanej aparatury i urządzeń.

Ciągłe poszerzanie zakresu działalności firmy oraz wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technicznych pozwala adaptować projekty oraz potrzeby inwestorów do dynamicznie rozwijającego się rynku elektroenergetyki. Kompleksowo realizowane projekty, dostawy oraz uruchomienia, gwarantują profesjonalne wykonanie całości zadania.

Realizujemy zadania związane z:

projektowaniem, przebudową, modernizacją układów zasilania (bezpośrednich, pół-pośrednich),

projektowaniem, budową i uruchomieniem stacji transformatorowych,

budową linii zasilających dla odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe, biogazownie),

modernizacją, naprawą, adaptacją, rozbudową i montażem instalacji elektrycznych,

modernizacją rozdzielnic SN,

przebudową, rozbudową, wymianą rozdzielnic niskiego napięcia,

systemami awaryjnego zasilania budynków,

przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w branży elektroenergetycznej,

pełną obsługą instalacji urządzeń elektroenergetycznych, w tym UPS-ów i agregatów prądotwórczych,

projektowaniem, prefabrykacją i montażem rozdzielnic nN,

projektowaniem, prefabrykacją i montażem rozdzielnic SN,

projektowaniem, wykonawstwem i przeglądami instalacji oświetlenia awaryjnego,

wykonawstwem i przeglądami instalacji odgromowej,

projektowaniem i doradztwem technicznym,

wykonawstwem sieci strukturalnych,

projektowaniem i wykonawstwem systemów sterowania i kontroli inteligentnych budynków BMS.

Energy Solutions posiada szeroki zakres usług realizowanych w wielu gałęziach gospodarki.

Firma prowadzi prace w obiektach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Energetyka
odnawialna

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z najistotniejszych elementów zrównoważonego rozwoju, przynoszącego wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym przedsiębiorstw, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

Oferta Energy Solutions w zakresie energetyki odnawialnej dedykowana jest w szczególności dla:

biogazowni rolniczych,

elektrowni wiatrowych

ciepłowni i elektrowni zasilanych biogazem z wysypisk odpadów komunalnych oraz z oczyszczalni ścieków

Sterowanie

Systemy sterowania wykorzystywane są do automatyzacji procesów produkcyjnych, a konkretnie zwiększenia szybkości, podniesienia jakości i efektywności procesu wytwarzania. Podstawowymi elementami składowymi kompletnego systemu sterowania są: sterownik przemysłowy odpowiedzialny za realizację algorytmu sterującego, system SCADA odpowiedzialny za wizualizację pracy i zadawanie parametrów oraz układ wejść-wyjść zbierających sygnały obiektowe.

Energy Solutions opracowuje projekty w oparciu o najbardziej efektywne systemy sterowania przeznaczone dla średnich i dużych aplikacji przemysłowych pracujących w branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i produkcyjnej.

Oferta z zakresu sterowania obejmuje:

dobór sterownika,

opracowywanie algorytmów sterowania

implementowanie algorytmów,

tworzenie wizualizacji,

Wykorzystywane sterowniki PLC:

CIMON,

Siemens,

GeFanuc,

Schneider Electric,

Mitsubishi Electric.

Wentylacja
i klimatyzacja
HVAC, ogrzewanie

Energy Solutions oferuje realizację inwestycji w zakresie projektowania, dostaw, wykonawstwa i serwisu instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Wszystko to w oparciu o najnowsze, sprawdzone technologie transportu i chłodzenia powietrza do celów bytowych oraz technologicznych.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej zapewniają odpowiednią wymianę powietrza w budynkach i pomieszczeniach. Ich działanie oparte jest na centralach wentylacyjnych lub wentylatorach w różnych postaciach, rozprowadzających świeże powietrze kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń i odprowadzających z nich to zanieczyszczone. Cyrkulacja odgrywa ważną rolę w prawidłowej eksploatacji budynków. Zapobiega zawilgoceniu, zagrzybieniu pomieszczeń oraz wpływa korzystnie na samopoczucie osób.

Klimatyzacja to komfort dla osób przebywających w pomieszczeniach – umożliwia regulację temperatury otoczenia (szczególnie w okresie letnim), co wpływa korzystnie na samopoczucie i wydajność pracy, a także zapewnia odpowiednie warunki dla urządzeń przemysłowych i energetycznych. Układy klimatyzacji oparte są na systemach wody lodowej i systemach freonowych ze zmiennym (VRF) i stałym przepływem czynnika chłodniczego (Split oraz Multisplit). Chłód produkowany jest w jednostkach zewnętrznych a rozprowadzany do jednostek wewnętrznych przy pomocy specjalnego orurowania. Odpowiedni system, dobierany jest w zależności od wielkości i przeznaczenia obiektów.

Instalacje CHP
i trigeneracji

Energy Solutions realizuje inwestycje w zakresie projektowania, dostaw, wykonawstwa i serwisu instalacji kogeneracyjnych oraz trigeneracyjnych, wykorzystujących do skojarzonej produkcji energii paliwa takie jak: gaz ziemny, biogaz oraz różne gazy po procesowe.

Instalacje CHP (kogeneracja) stanowią systemowe rozwiązanie zasilania w energię cieplną i elektryczną, dzięki wysokoefektywnemu skojarzonemu wytwarzaniu.

Systemy trigeneracyjne wykorzystywane są do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej cieplnej oraz chłodniczej. Składają się z dwóch podstawowych układów urządzeń, które są sercem całego systemu: modułu kogeneracyjnego (CHP) oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej.

Rozwiązania te są szczególnie polecane dla potrzeb gmin, przemysłu, obiektów użyteczności publicznej, hoteli i podobnych obiektów, gdzie występuje łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną, cieplną i w przypadku trigeneracji – na chłód.

Kotłownie wodne
i parowe

Energy Solutions świadczy kompleksowe prace w zakresie projektowania, dostaw, wykonawstwa i serwisu kotłowni parowych oraz wodnych, wykorzystujących do produkcji pary technologicznej lub wody ciepłowniczej gaz ziemny, biogaz lub alternatywne paliwa jak olej opałowy, propan itp. w różnych konfiguracjach.

Proponowane rozwiązania oparte są o urządzenia renomowanych producentów i najnowsze technologie. Kotłownie wykonywane są kompleksowo wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi takimi jak węzły cieplne, układy pompowe, zbiorniki, wymienniki, stacje uzdatniania wody kotłowej.

Kotłownie wodne znajdują zastosowanie do celów grzewczych w zakładach przemysłowych, biogazowniach, halach produkcyjnych i magazynowych, budynkach biurowo-usługowych oraz mieszkalnych.

Kotłownie parowe wykorzystuje się szeroko m.in. w przemyśle spożywczym (np. w procesach produkcji żywności, pasteryzacji wyrobów mleczarskich, w zakładach mięsnych), w przemyśle papierniczym, do wygrzewania żywic epoksydowych, w procesach fermentacji w gorzelniach i browarach, przy produkcji styropianu, przy produkcji wyrobów betonowych (np.strunobetony) oraz w szpitalach (kuchnie, pralnie).

Mechatronika

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i chęcią zaoferowania klientom kompleksowej obsługi w ramach realizowanych prac instalacyjno - technologicznych, Energy Solutions rozszerzyło zakres usług o wykonawstwo konstrukcji budowlanych oraz prac związanych z montażem, modernizacją oraz relokacją maszyn i linii technologicznych.

Zakres usług oferowanych przez firmę obejmuje:

wykonawstwo prac ogólnobudowlanych tj.:

wykonanie kompletnych obiektów budowlanych takich jak: hale, wiaty, kontenery, prefabrykację i montaż stalowych estakad i konstrukcji wspornych, montaże i spawanie rurociągów, montaże instalacji mechanicznych, montaże pomp, zbiorników, aparatów,

relokację linii technologicznych i urządzeń tj.:

przemieszczanie maszyn wewnątrz i na zewnątrz firm, demontaż urządzeń, przygotowanie do transportu oraz sam transport, rozładunek, podłączenie i uruchomienie sprzętu,

montaż, modernizację maszyn i linii technologicznych,

dostawę i montaż armatury przemysłowej i napędów,

dostawę i montaż pneumatyki i hydrauliki siłowej.

Energy Solutions dysponuje wyspecjalizowanym zespołem montażystów i spawaczy, który nieustannie współpracuje z kadrą inżynieryjno-techniczną, posiadającą duże doświadczenie zawodowe. Wszelkie prace wykonywane są przy pomocy sprzętu, który pozwala na realizację zadań nawet w trudno dostępnych miejscach.