Menu

Sektory

Przemysł

Przemysł

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Energetyka

Energetyka

Górnictwo

Górnictwo

Lista realizacji

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej

Zakres prac zrealizowanego etapu Inwestycji obejmował:

Realizację w powiększonym zakresie stanu surowego zamkniętego budynku dla projektowanej instalacji sprężarkowej pompy/pomp ciepła – budynku R1/R2, kompletne zaprojektowanie i wykonanie oraz częściowe wyposażenie w urządzenia elektro – energetyczne budynku rozdzielni elektrycznych i transformatorów – budynku R3, wymiana kabli eNN z rozdzielni eSN 15kV w budynku R3 do rozdzielni eNN 0,4kV w budynku CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ, zaprojektowanie i wykonanie TYMCZASOWEJ STACJI TRAFO wraz z przełączeniami i podłączeniami elektrycznymi dla zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego obiektów podłączonych z istniejącej STACJI TRAFO NR 5382 „GEOTERMIA PODHALAŃSKA”.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej

energetyka

Zrealizowane projekty

GAMAWIND SP. Z O.O.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

GAMAWIND SP. Z O.O.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

 

KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.