Menu

Energetyka

Jako doświadczony partner sektora energetycznego, Energy Solutions skutecznie zarządza dużymi projektami inwestycyjnymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w optymalizacji wykorzystania zasobów, doboru technologii energetycznych oraz kompetencjom zespołu inżynierskiego firma dobiera rozwiązania, które skutecznie wpływają na zwiększenie efektywności energetycznej całych inwestycji. Pozwala to m.in. na optymalizację wydajnościoperacyjnej elektrowni, szersze zastosowanie kogeneracji przy produkcji dla sieci ciepłowniczych i elektrycznych, lepsze zarządzanie energią dzięki wdrożeniu większej ilości rozwiązań na bazie inteligentnych sieci, czy przetwarzanie na elektryczność ciepła odpadowego powstającego w elektrowniach i przy procesach przemysłowych.

W innowacyjnym podejściu do efektywności energetycznej ważne jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz mierzenie konsumpcji i jakości energii. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom Energy Solutions jest w stanie osiągnąć oszczędność energii na poziomie od 30 do 70 procent.

W ramach sektora energetycznego obsługa w formule EPC obejmuje:
linie przesyłowe elektroenergetyczne,
budowę i modernizację elektrociepłowni,
budowę i modernizację bloków energetycznych,
budowę obiektów i instalacji OZE,
stacje transformatorowe: rozdzielnie średniego napięcia, rozdzielnie niskiego napięcia,
kompleksową realizację sieci i instalacji energetycznych,
instalację automatyki i sterowania,
systemy teletechniczne,
instalacje BMS
instalację inteligentnych budynków,
kompleksowe zarządzanie inwestycją,
audyty energetyczne.
doradzamy naszym Klientom jak regulować efektywność energetyczną w ich inwestycjach.

Przykładowa realizacja

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

Case study

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej.

Zakres prac zrealizowanego etapu Inwestycji obejmował:

Realizację w powiększonym zakresie stanu surowego zamkniętego budynku dla projektowanej instalacji sprężarkowej pompy/pomp ciepła – budynku R1/R2, kompletne zaprojektowanie i wykonanie oraz częściowe wyposażenie w urządzenia elektro – energetyczne budynku rozdzielni elektrycznych i transformatorów – budynku R3, wymiana kabli eNN z rozdzielni eSN 15kV w budynku R3 do rozdzielni eNN 0,4kV w budynku CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ, zaprojektowanie i wykonanie TYMCZASOWEJ STACJI TRAFO wraz z przełączeniami i podłączeniami elektrycznymi dla zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego obiektów podłączonych z istniejącej STACJI TRAFO NR 5382 „GEOTERMIA PODHALAŃSKA”.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej

ENERGETYKA

Zrealizowane projekty

GAMAWIND SP. Z O.O.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

ELEKTROWNIE WIATROWE KAROR SP. Z O.O.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

ELEKTROCIEPŁOWNIA

Wykonanie robót związanych z przebudową układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni.

GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław.

GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle- wykonanie zastępczego źródła zasilania dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na wypadek szczególnych zagrożeń podczas klęsk żywiołowych.

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Wymiana rozdzielni niskiego napięcia w budynku Wydziału leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

OBIEKT HANDLOWY W GRYFICACH

Wykonanie instalacji niskoprądowych dla Obiektu Handlowego w Gryficach.

ELEKTROCIEPŁOWNIA

Prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie szafy sterownika PLC dla sterowania i monitorowania rozdzielni.

ELEKTROCIEPŁOWNIA

Prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie szafy sterownika wraz z wizualizacją rozdzielnic

IZO-BLOK W CHORZOWIE

Wykonanie projektów branży technologicznej i elektrycznej kotłowni parowej 8,3 t/h, 10 bar i bloku kogeneracji 400kW.

SZPITAL POWIATOWY W MIELCU

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.

FABRYKA PAPIERU I TEKTURY „BESKIDY” S.A. W WADOWICACH

Modernizacja pól 15 kV w GPZ w Zaskawie.

ZAKŁAD W SKAWINIE

Kompleksowy przegląd urządzeń SN i NN dla zakładu zlokalizowanego w Skawinie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. Modernizacja sieci nN zasilanej ze st. S467 Zawada kierunek gospodarstwo oraz wymiana stacji w msc. Zawada dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiany kabli nie sieciowych 6kV stacja S-440 Parkowa 1- stacja S-700 Parkowa 4 w Dębicy” dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn; Modernizacja linii 15 kV Pilzno-WUCH od słupa nr 101 do Ł-1166 w msc. Słotowa dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.