Menu

pl

Contact

Form contact​

In all cases, you can contact with us using the form below, which will be sent to our e-mail. We reply to all messages as soon as possible.

Correspondence address

ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Wiesława Wody 27
33-100 Tarnów

TEL: (14) 657 11 05
FAX: (14) 657 11 06

e-mail: biuro@energysolutions.pl

NIP 873-308-78-05,
REGON 120139914,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście,
Wydział XII Gospodarczy
KRS nr 0000245582

Phone numbers

Secretariat
+48 14 657 11 05

Accountancy
+48 14 657 11 05 (wew 22)

Marketing
+48 14 657 11 05 (wew 30)

Realizations
+48 14 657 11 05 (wew 15)


Przed przekazaniem swoich danych osobowych
zapoznaj się z informacją dotyczącą ich przetwarzania.

logo