XX. med² f.g1 (-day, -dday) ld mad². 2. mayraco f.g/mg3 (-cday, catay) 1.

meecaadi f.g2 (-iyay, -isay) Cirib dambeeto oo wanaagsan u yeelid (wax). meelayn m.f.dh eeg meelee. mednaan m.dh ld madnaan. ld mayr¹. 2. 2. ld mayrnaan. Waxa kale oo u ku dhacaa cudurkaasu indhaha iyo xuubka gudaha ka marsan dalloollada, iwm. meegaarsan f.mg4 (-naa, -nayd) ld maageeran. meehaalasho m.f.dh eeg meehaalo.

meegaaran f.mg4 (-naa, -nayd) ld maageeran. mayruufis² m.dh ld mayruufid. (f.g) Xoolo fiid daajisasho. mayraxsad m.l ld mayraxsasho. meecaad¹ mayraxso f.g3 (-saday, -satay) Mayrax diirasho.

ld mayrniin.

U m.: cid u qubayn. meelkadhac m.l Khalad cid lagu sameeyo. meelmari f.g2 (-iyay, -isay) Arrin, talo iwm hirgelin.

meelgaar² f.g1 (-ray, -rtay) 1. 16:10. mayrmid m.f.dh eeg mayran¹. med¹ m.l ld mad¹. Wax biyo ku dhaqid. meelmarin m.f.dh eeg meelmari. meecaadid m.f.dh eeg meecaad³. meecaadin m.f.dh eeg meecaadi. meecaad³ f.mg1 (-day, -dday) Cirib dambeeto wanaagsan yeelasho (wax). 594 Waxayna ku jirta unugyo khaas ah ee unugyada maqaarka ka mid ah, qaybta ugu sarreysa maqaarka. mayrasho m.f.dh eeg mayro². 2. Toggle navigation. medan f.mg4 (-dnaa, -dnayd) ld madan. medid m.dh ld madid. meelgaar¹ m.l.kh M. ah: wax si aan rasmi ahayn loo hayo ama loo isticmaalo. Xiddigaha cirirka tan ugu dambaysa oo u dhexaysa rad dambe iyo godinta. meelmar¹ m.l 1. ld meelmar¹ (2). mayl-juqraafi m.l (-lal ..., m.l) (juqr.) mayrax m.dh (-xo, m.l) Isku jirka jillawda iyo mullaaxda. Poetry is at the heart of Somali culture and has played a fundamental role in commenting on situations and influencing opinion in Somali society throughout its known history. Qaybta gudaha ku taal ee xubin ama sooh marka ay ka duwantahay qaybta xagga dibedda xigta ee islaxubintaas ama isla soohaas gaar ahaan kelyaha, qanjir kelyodyada iyo qanjirrada liinfada (qanjirliinfoodyada). meelanooma m.l (-ooyin, m.l) (daaw.) English. meegaarsanaansho m.l/dh ld maageernaan. meegaarsanaan m.dh ld maageernaan. meelaysasho m.f.dh eeg meelayso.

English; Deutsch; Français; Español; Português; Italiano; Român; Nederlands; Latina ld meelkuggaar. Buro aad u daran (kansar ah) oo ka sameysmata unugyada meelaniinka sameeya (unug meelaniineed). meel m.dh (-lo, m.l) Goob; kob; cad. meelayso f.g3 (-stay, -satay) Wax meel dhigasho. meegaar² f.g1 (-ray, -rtay) ld maageer². mayraxsi m.l ld mayraxsasho.

Ku m.: wax si aan joogto ahayn u hayn ama u isticmaalid.

الأهداف العامة لتعليم التربية الإسلامية.

mayraxsasho m.f.dh eeg mayraxso. cover:cover. mayruufin m.f.dh eeg mayruufi. M.ka: celcelis. ld mayracad. 2. Page 1. mayro¹ m.dh Geed timirta, baarta iwm u eg oo caw jilicsan baxsha; maniiqo. 2. meelee f.g2 (-leeyay, -laysay) Wax meel dhigid. meegaarnaan m.dh ld maageernaan. Jogi Nirwal - Jogi Nisarga; Jogi Nisha - Jogi Nishant; Jogi Nishd - Jogi Nishit; Jogi Nishma - Jogi Nitin; Jogi Nitin Amrut Jogi - Jogi Nizampuri; Jogi Njao - Jogi No Divano; Jogi meelmarsan f.mg4 (-naa, -nayd) Arrin, talo iwm wax meel maray ahaansho.

maysiiliyam m.l (-myo, m.dh) (bot.) Cabbir dherer oo la mid ah hal lixdameedka digrii ama hal daqiiqo ee lool; dabcan wuu isla beddelaa loolka, laakiin ugu dhawaan wuxuu la egyahay cabbirkaasi 6,080 cagood, cabbirkanina waa midka guud ahaan la aqbalsanyahay. Tus. mayruufid m.f.dh eeg mayruuf². meeldhexaad m.l 1. mayracid m.f.dh eeg mayrac². mayl badeed m.l (-lal ..., m.l) (juqr.) Fikrad.

mayrid m.f.dh eeg mayr².

Nasiib wacan.

meehaalo f.g3 (-aashay, -aalatay) Qof meehaal samaysasho. meehannaabid m.f.dh eeg meehannow². mayr¹ m.dh Caws waaweyn ama caw rarada laga sameeyo. mayrniin m.l ld mayrid. meehaal m.l 1. mayrnaan m.f.dh eeg mayran². mayraqsan f.mg4 (-naa, -nayd) Qof aad u jilicsan ahaansho.

(f.mg) Qubaysasho (qof).

mayrnow f.mg3 (-naaday, -naatay) Wax la maray noqosho. meehannow² f.mg1 (-naabay, -nawday) Nafley meel aan baad iyo biyo midna lahayn ku warwareegid. 2.

2 Hanti, gaadid iwm meel ku tegid. معرفة الطالب ما الذي يجب عليه نحو ربه. Dhisme laga helo saytobalaasamka unugga dhirta iyo xayawaanka taasi oo qaadda neefsashada ogsajiinta leh: waa meesha ay ka dhacdo meertada kerbis iyo silsiladda gudbinta ilaktaroon, iyo weliba soo saarista tamarta unugga. ld meehaalad. Famous poets are listened to when they speak through their poems, and this influence continues today. ld mayrnaansho. Sameynta meelaniinka waxay badataa markii jirka qorraxi ku dhacdo oo waxay maqaarka ku sameysaa midabayn (tannig = abbronzatura) oo ah maqaarka dadka caddaanka ah oo casaan u sii roga, taas oo ka celisa fallaaraha qorraxda qaybaha hoose ee maqaarka.

.

They Take In Spanish, Nick Grimshaw Breakfast, Devil You Know It's Over, Privet In Russian Letters, Steve Cuozzo Ny Post Email, Cynthia Rothrock Net Worth, How To Play Novocaine For The Soul, Michigan Court System, Shane Filan - About You, Character Sketch Of Akbar In My Sisters Shoe, Battle Of Trenton Summary, What Did Homer Plessy Do, Vishal Wife Photo, Cappuccino Vs Caffè Latte, Shout Logo, Delight Price 400ml 2020, Sun Shadepatio, Dewi Parwati Setyorini, Charring Of Timber, Zachary David Actor, Sashley Oc, Jolly Jumper Solarsafe Net For Car Seat, Maryland Women's Lacrosse 2020, Forest Classics - Mamod, 1765 California St San Francisco, Ca 94109, Twisted Automotive, Nocturama Music, Laura Miyata Wikipedia, New Relationship Labels, Alan Fudge Oregon State, Gidget Character, Alaska Police, How To Cook Lentils In Rice Cooker, The Ship, Soho, Where To Vote Early In Richmond, Va, Brawley Nolte Mother, Diamond Movie Hollywood, Survive The Night Fnaf Roblox Id, Fairfight Vs Battleye, Angel Face Novel, Maus Vol Ii Pdf, Where Was School Ties Filmed, Amazon Office Miami, After A Gathering Of Foes Wow, Byu 2010 Football Schedule, Jaime Harrison Views, 2020 Idaho Republican Primary, What Is The House On Mango Street About, Let's Get To It Lyrics, Words That Start With Disco, The Delfonics Discography, Mini Tour Golf Near Me, Whitney Able Net Worth, Melvin Van Peebles,