Projekt Unijny
MENU

Przemysł

Energy Solutions jest generalnym wykonawcą nowych obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego w formule EPC. Dostarczamy profesjonalną obsługę inwestycji dla najbardziej wymagających Klientów sektora przemysłowego. Świadczymy usługi w najwyższych standardach obejmujących aspekt optymalizacji kosztów, harmonogramów i jakości rozwiązań realizowanych projektów.

Posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie zarządzania energetycznego przy procesach przemysłowych, pozwala nam zapewnić Inwestorowi możliwość wygenerowania oszczędności już na etapie planowania i doboru technologii.

Ofertę Energy Solutions kierujemy w głównej mierze do przemysłu produkcyjnego i spożywczego. Zapewniamy w tym zakresie naszym klientom rozwiązania gwarantujące przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem specjalistycznych procesów technologicznych.

Przykładowa realizacja


Wykonanie systemu transportowego do odbioru słupów z rolotoku dla Elektromontaż Rzeszów S.A.

Case study

Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

Przemysł

Zrealizowane projekty

Elektrociepłownia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

Zakład w Skawinie

Wykonanie przeglądu agregatu wody lodowej zlokalizowanego w Skawinie.

Zakład w Skawinie

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej zlokalizowanego w Skawinie.

IZO-BLOK w Chorzowie

Wykonanie projektów branży technologicznej i elektrycznej kotłowni parowej 8,3 t/h, 10 bar i bloku kogeneracji 400kW w Chorzowie.

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dla systemu transportowego do odbioru słupów z rolotoku dla Elektromontaż Rzeszów SA. 

Elektromontaż Rzeszów S.A. - Zespół Budów w Mielcu

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji frezarki wzdłużnej IMA na ciągu postformingu dla Kronospan Mielec Sp. z o.o.

Zakład w Skawinie

Kompleksowy przegląd urządzeń SN i NN dla zakładu zlokalizowanego w Skawinie.

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Modernizacja układu bezpieczeństwa maszyny do spawania i cięcia laserowego dla Elektromontaż Rzeszów SA.

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu do spawania laserowego słupów oświetleniowych dla Elektromontaż Rzeszów S.A. 

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach

Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dotyczących budowy ogrzewania i nawilżania tuneli naparzalniczych na hali produkcyjnej w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach.

Zakład Produkcyjny w Mielcu

Dostawa i montaż głównej rozdzielnicy niskiego napięcia dla nowej kotłowni WTC.

Elektromontaż Rzeszów S.A. - Zespół Budów w Mielcu

Modernizacja instalacji do produkcji podłogi panelowej na obiekcie Kronospan Mielec Sp. z o.o.